Közigazgatás
A kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására 1,64 milliárd jut
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Kép: Lucy Nicholson Reuters
2016. szeptember 30.

Minden eddiginél nagyobb forrást biztosít a kormány a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására, a kapcsolati erőszakkal szembeni fellépésre, valamint jelentős fejlesztések történnek a hazai kríziskezelő szolgálatok rendszerében.

A „Biztos Menedék” felhívás egyik célja, hazánkban egy új szolgáltatási forma,

a korábban nem létező kríziskezelő ambulanciák kialakításával bővíteni a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszert.

Az ambulanciák egyik fő tevékenysége az áldozatok és potenciális áldozatok számára mielőbbi információnyújtás az elérhető segítés formáiról és az áldozatok jogairól. Az új elem mellett jelentős kapacitásbővítés valósul meg a már meglévő krízisközpontok, félutas házak tekintetében is. Az 1,64 milliárd forint keretösszeggel kiírt pályázatra családok átmeneti otthonát fenntartó civil vagy egyházi szervezetek, egyházak, egyházi és önkormányzati fenntartású intézmények, nonprofit gazdasági társaságok jelentkezhetnek.

Több mint egymilliárd forintból valósíthat meg „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” címmel kiemelt programot a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. Az intézkedés átfogó célja, hogy

a krízisszolgálatok, telefonos lelkisegély-szolgálatok humánerőforrás és technikai fejlesztése révén a kapcsolati erőszak áldozatai minél hatékonyabb segítséget kapjanak

és a lelki egészséget veszélyeztető problémák miatt minél kevesebb embernél alakuljon ki súlyos krízishelyzet, annak beállta előtt lehetővé váljon a szakmai segítségnyújtás.

Most adásban
Téma: Az OPSON VII. nemzetközi akció – Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy, vám- és jövedéki szóvivő, NAV
Ezt követő adásaink