Közigazgatás
Átadták a Juhász Andor–díjakat
OPH Kép: OPH
2017. július 15.

A Bíróságok Napja alkalmából díjakat és elismeréseket átadták át pénteken Budapesten. Az ünnepi eseményen beszédet mondott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke és Simon Levente, az Országos Bírói Tanács (OBT) soros elnöke.

Simon Levente, az OBT elnöke ünnepi beszédében egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az esemény lehetőséget teremt arra, hogy átélhessék a bírói közösséghez való tartozást. Emlékeztetett arra is, hogy a mostani alkalom egy ciklus lezártát is jelenti, mivel a 2012-ben megalakult OBT tagjainak mandátuma jövő év márciusában lejár. Felidézte: az OBH kezdeményezésére a tanács elismerő címeket adományozhat, illetve javaslatokat tehet kitüntetések adományozására.

Fotó: OPH

A soros elnök összegezte a záruló ciklus fontosabb eseményeit, és elmondta: 2012-ben új szerkezetű központi igazgatás vette át a bírósági szervezet irányítását, melynek fontos elemét képezi az OBT, a tanács megalakulásától kezdve konstruktív módon támogatta az új központi igazgatás stratégiai céljainak megvalósítását. Az elmúlt 5 évben több olyan jelentős változás történt, amely a bírósági szervezet valamennyi dolgozóját érintheti, ilyen például a tanács által elfogadott etikai kódex ‒ mondta. Kiemelte azt is, hogy

a szolgálati bíróságok felállításával megnyílt a lehetőség a minél egységesebb jogalkalmazás irányába.

Ennek elérése, fenntartása a jövőbeli OBT-tagok fontos feladata is - hangsúlyozta. A tanács kiemeltnek tekintette a bírói álláspályázatok elbírálását szabályozó rendelet egységesítését is – folytatta -, amihez ajánlásokat fogalmazott meg. Szólt arról is, hogy az OBT tevékenyen részt vett és vesz a bírói életpálya szakértői testület működésében. Simon Levente kitért arra is, hogy az OBT mára nemzetközi szinten is elismert és jó kapcsolatokkal rendelkező szervezet lett.

A közbizalom hosszú távú fenntartása folyamatos változtatást igényel,

ami tudatosan menedzselt folyamat, és a szervezetet egy új egyensúlyi állapotba vezeti át - fogalmazott Darák Péter. A bírósági rendszer az elmúlt évtizedekben sokféle módon változott, az extenzív fejlesztés helyett azonban egyre inkább az erőforrások hatékonyabb felhasználására helyeződik a hangsúly. A változtatásmenedzsment hatásra maga a rendszer változik meg, s ilyen változtatás teszi képessé például a bíróságokat az elektronikus perek folytatására.

Egy szakmailag nagyfokú függetlenséget élvező szervezetben kulcskérdés, hogyan lehet motiválni a változtatásokat – mutatott rá – hozzátéve, hogy

minden változtatás sikere a változással szembeni ellenállás mértékén múlik, ezért az ellenállás felismerése és kezelése elengedhetetlen.

Fotó: OPH

Hangsúlyozta: aváltoztatás nem vihető sikerre, ha a kialakult helyzetről, célokról és elképzelésekről nem folyik folyamatos párbeszéd. Hozzátette: nem jól jel a szervezet szempontjából, ha a fontos partnerekkel „a kommunikációs döcögősen alakul”, például ha megritkulnak a bírói egyesületekkel folytatott konzultációk. De legalább ilyen fontos – mutatott rá -, hogy generációk adják át egymásnak az olyan állandó értékeket, mint a bírói függetlenség vagya saját munka minőségével szembeni igény.

A progresszív értékek megőrzése és a szükséges változtatások okos menedzselése nemcsak a bírósági rendszer színvonalának, függetlenségének és hatékonyságának javítására, de minden magyar polgár javára szolgál

– húzta alá.

Az 1869. évi törvénycikk a magyar igazságszolgáltatás történetében meghatározó volt, hiszen ez választotta szét a közigazgatást és a bíráskodást – emlékeztetett beszédében Handó Tünde. A törvény kihirdetésének napja, július 15-e vált 2001-től a Bíróságok Napjává, ez a nap alkalmat ad a végiggondolásra, az elmélyülésre. Az akkor megfogalmazott közmegegyezéses cél, az önálló hatalmi ág, a bíró személyének függetlensége, a gyors és részrehajlás nélküli igazságszolgáltatás azóta sem változott. „A bírósági dolgozók hivatásszeretete, elkötelezettsége példaértékű, és jó volna, hogyha a külvilág is így látná.” Úgy fogalmazott,

a hivatásszeretet az, ami a bírósági szervezetet folyamatosan előreviszi,

az alázattal végzett szakmai munka kulcsolódik össze az egymást követő generációkban, ezek az építőkövek biztosíthatják az igazságszolgáltatás erejét, stabilitását, a nemzetközileg is elismert hatékonyságot.

Az ünnepi eseményen mások mellett jelen volt Polt Péter legfőbb ügyész és Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke is.

A Bíróságok Napja alkalmából kerül sor a Magyar Királyi Kúria egykori elnökéről elnevezett Juhász Andor díjak, a Bírósági Szolgálatért Oklevelek, a címzetes kúriai bíró, címzetes táblabíró, illetve törvényszéki bíró, valamint a főtanácsos, és tanácsos címek átadására, bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak részére kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük és példamutató életpályájuk elismeréseként.

Most adásban
Téma: Az OPSON VII. nemzetközi akció – Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy, vám- és jövedéki szóvivő, NAV
Ezt követő adásaink