Közigazgatás
Jó ütemben készülnek a településképi rendeletek és az arculati kézikönyvek
OPH Kép: kormany.hu
2017. szeptember 1.

A kormányhivatalokat 2016-ban több fontos, építésügyet érintő szervezeti átalakulás is érintette. A településképi arculati kézikönyvek (TAK) és településképi rendeletek (TER) megalkotása, amit minden megyében végre kell hajtani, az önkormányzatok feladata. Dusa Zsuzsanna, Jász-Nagykun-Szolnok megyei állami főépítész a Rádió Orient vendégeként foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az elmúlt években egyfajta szemléletváltás tapasztalható az építésügyben. Megszületett az ún. Nemzeti Építészeti Politika, amely összefoglalja az építésüggyel kapcsolatos kardinális pontokat, az építészetpolitika alapvető célkitűzéseit, és legalapvetőbb feladata, hogy megalapozza az elkövetkező évtizedekben Magyarország építészeti irányelveit.

Az egyik legfontosabb változás, ami a szervezeti felépítést érintette az az, hogy az állami főépítészek a kabinethez kerültek – húzta alá a szakember, a kettős feladatellátás ugyanakkor több kormányhivatalban megmaradt – tette hozzá, hiszen állami főépítészként vezeti az építésügyi osztályt, illetve látja el a másodfokú építésügyi hatósági munka felügyeletét, irányítását. Dusa Zsuzsanna kiemelte, ez utóbbi azért is jó, mert egyrészt más szemlélet érvényesülhet a hatósági munka során, másfelől a településrendezési eszközök használhatósága is más megvilágításba kerül, hisz alkalmazni kell azokat egy-egy fellebbezés elbírálása során.

Lechner Tudásközpont

Az önkormányzatok kiemelt feladata településképi rendelet és az azt alátámasztó településképi arculati kézikönyv 2017. október 1-jéig történő megalkotása. A nagyobb települések lassabban indultak neki a feladatnak, mert alaposabb feltáró munka előzi meg a kézikönyv és a rendelet elkészítését. Szolnokon például előzetes kérdőívek segítették a munkát – mutatott rá az állami főépítész.

A településképi arculati kézikönyvet az önkormányzat megbízásából vagy a polgármesteri hivatal, vagy külsős szakembergárda készíti el,

melynek alapvető funkciója, hogy bemutatja a településképi jellemzőket, és így valójában a szemléletformáló eszköz szerepét tölti be az által, hogy feltárja és ismerteti a településrészek arculati jellemzőit. A szakértő elmondta, noha óriási feladat, és az önkormányzatok plusz teherként élhetik meg a munkát, mégis szerencsésebb, ha a lehetőséget próbálják meglátni a feladatban. Ugyanis ha valóban maga az önkormányzat készíti el az arculati kézikönyvet a települési főépítész főépítész irányításával, aki szakmailag összefogja a feladatot, akkor meg tud valósulni az a fajta együttműködés az önkormányzat, a lakosság és a civil szervezetek között, aminek következtében valódi szakmai és társadalmi konszenzus áll majd a kézikönyv és a településképi rendeletek mögött. Ennek biztosítására a partnerséggel kapcsolatos szabályozás is némileg szigorodott – tudtuk meg.

A rendeletalkotási folyamat alatt nagyon fontos az önkormányzatok – akár több önkormányzat közös – részéről a főépítész bevonása, valamint a rendeletben meghatározott érvényesítési eszközök betartatása során is a főépítész az, aki az előírások érvényesülése (szakmai megalapozása) érdekében tanácsot, segítséget adhat– hangsúlyozta a szakértő. Sőt, az önkormányzatnak biztosítania is kell a szakmai konzultációt, amennyiben ez igényként felmerül egy építtetőben – emelte ki a főépítész, valamint az önkormányzatnak is ez az egyetlen valódi lehetősége van arra, hogy beleszóljon abba, a településen milyen jellegű épületeket szeretne látni, hiszen a bürokráciacsökkentés jegyében bevezetett új szabályozás, mely szerint a 300 nm alatti, illetve a 300 nm fölötti egy lakást magában foglaló lakóépületek nem építésiengedély-kötelesek, vélhetően megdobja az építkezési kedvet, azzal együtt, hogy ezeket az épületeket nem is lehet a településképi bejelentés alá vonni. Az egyetlen találkozási pont tehát a szakmai konzultációk lehetőségének megteremtése – mutatott rá a szakember. Ugyanígy a jogszabályok útvesztőjében való eligazodáshoz is ez a csatorna tud lehetőséget biztosítani.

A településképi arculati kézikönyv, illetve a településképi rendelet kidolgozása, egyeztetése és elfogadása során be kell tartani a jogszabályban rögzített szabályokat – hívta fel a figyelmet a szakember.

Az állami főépítészi feladatkörben eljáró kormányhivatalok a rendelet esetében a jogszabálynak, illetve az arculati kézikönyvnek való megfelelést ellenőrzik,

amit véleményeznek is. Noha felhívhatják az önkormányzatok figyelmét az eltérésekre vagy a jogszabálysértésre, vétójoguk azonban nincs – mutatott rá a főépítész, ami azt jelenti, hogy

a jogszerűség betartásáért az önkormányzat felel

– magyarázta.

Amennyiben az elfogadást követően jogszabályi összeütközést észlelnek, törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kell kezdeményezniük. A monitoring érdekében az önkormányzatok honlapján nyilvános értékelő felületet kell működtetni, és a főépítész évente egy alkalommal az oda érkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Dusa Zsuzsanna arra bíztatja a civil lakosságot is, bátran vegyenek részt a TAK-ok és a rendeletek véleményezési eljárásában, valamint hogy érezzék magukénak településük arculatának őrzését-változását, hiszen a véleményezési eljárás a lakosság számára is fórum és lehetőség. A településképi rendelet előírásainak betartása éppoly jogszabályi előírás, mint a HÉSZ vagy az építési törvény, vagy egyéb jogszabályok betartása – hangsúlyozta az állami főépítész.

A településkép védelméről szóló törvény rögzíti a felelősségi köröket. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az építtető, a tervező, illetve kivitelező egyetemlegesen felelős a rendelet betartásáért; ez alól csak az esik kivétel alá, aki bizonyítja, hogy betartotta az előírásokat és a felelősség ezért őt nem terheli – mutatott rá a szakértő.

Az állami főépítész azt is hangsúlyozta, hogy van hová fordulni kérdés esetén a www.kormany.hu oldalon Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkár Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság aloldalán elérhetőek segédanyagok, a Lechner Tudásközpont digitális egyeztetőfelületet működtet, háttéranyagot szolgáltat, és itt történik az adatszolgáltatás, illetve az egyeztetés, véleménynyilvánítás is, ami az önkormányzatok, főépítészek, TAK létrehozásában közreműködők számára megkerülhetetlen fórum. További kérdések felmerülése esetén segítségünkre lehet az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság – GyIK rovata, illetve a; telepulesugy@me.gov.hu címen is lehetőség van a kérdések feltételére.

A kormányhivatalok állami főépítészeinek kiemelt feladata, hogy szakmai segítséget nyújtsanak

– emelte kis a szakember.

A településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos önkormányzati feladatokról 2017. augusztus elején harmadik alkalommal szervezett szakmai továbbképzést a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye kormányhivatala és a két megye építész kamarája. A megyeházán tartott tájékoztatón a két megye polgármesterei, jegyzői, valamint főépítészek és építészek vettek részt.

Az október 1-es szűkösnek tűnő határidővel kapcsolatban Dusa Zsuzsanna elmondta, folyamatban van annak a törvénymódosító javaslatnak az előkészítése, amely lehetővé teszi majd a korábbi határidő módosítását, tehát feltehetőleg a helyhatóságoknak december 31-ig kell megalkotniuk az egyes települések arculati jellemzőit és értékeit feltüntető településképi arculati kézikönyvüket (TAK) és az arra épülő, településképi rendeletet (TKR).

Az állami főépítész azt is elmondta, örvendetes, hogy a szükséges források rendelkezésre állnak, a központi források lehívását követően Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 településéből például már több mint 50 esetében megkezdődött az arculati kézikönyv készítése és a településképi rendeletek előkészítése is több helyen elindult, ez a szám pedig fokozatosan növekszik.

Téma: A Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos feladatok
Vendég: Dusa Zsuzsanna állami főépítész
A műsort vezeti: Horogszegi Erika
Következő adásunk
Téma: Erzsébetváros Jövőjéért díj díjazottja – Tóth Zsuzsanna óvodapedagógus
Ezt követő adásaink