Közigazgatás
Személyügyi központ – a köz szolgálatában
OPH Kép: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2016. augusztus 31.

Bővíti a funkcióit, a kor igényeinek megfelelő, felhasználóbarát, interaktív felületeket hoz létre, e-tanulással rendszerhasználati, módszertani támogatást valósít meg a BM Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatósága – mondta a Rádió Orientnek Kiss Bernadett igazgató asszony.


A beszélgetés személyes bemutatkozással indult, amelyből egy sokszínű, szakmailag megalapozott pályakép rajzolódott ki.

– Eddigi pályám során munkám középpontjában az ember mint munkavállaló állt – kezdte Kiss Bernadett. – Mind a versenyszférában, mind a közigazgatásban szereztem több mint nyolcéves tapasztalatot. A közigazgatásban pályafutásomat az akkori Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalban indítottam, képzési területen dolgoztam referensként, majd a Nemzeti Közigazgatási Intézetben, illetve annak jogutódjánál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szintén közigazgatási képzésekkel foglalkoztam. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál osztályvezetőként dolgoztam, majd ismételt jogutódlást követően a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságánál szintén osztályvezetőként, 2015 novemberétől a személyügyi központ vonatkozásában igazgatóként végzem feladataimat.


A személyügyi központ feladatai

Jogszabályi felhatalmazás alapján az igazgatóságot személyügyi központ néven emlegetik a mindennapokban. A személyügyi központ feladatai között nevesíti a közalkalmazottak és kormánytisztviselők pályáztatási rendszerét, a kormánytisztviselők vezetőinek kiválasztásában való közreműködés szolgáltatásának lehetőségét, a tartalékállomány információs rendszerét, a munkakör alapú rendszert, a munkaköri pótlékkal kapcsolatosan nyilvántartási és módszertani feladatokat, a közszolgálat egyéni teljesítményértékelési rendszerét és módszertanát. Mindezen tevékenységeket szakmai ügyfélszolgálat egészíti ki a közigazgatási szervek személyügyi szakterületének hatékony és magas színvonalú kiszolgálása érdekében. Online felületen minden egyes szolgáltatáshoz önálló honlapok állnak rendelkezésre friss információkkal, a felhasználást segítő, támogató szakmai dokumentumokkal – tudtuk meg az igazgató asszonytól.

Fotó: Wikimedia Commons

Funkcióbővítéstől az e-tanulásig

A mindennapi feladatok mellett a fejlesztésekről és a megvalósított vagy megvalósításra váró célokról is beszélt az igazgató asszony. Összességében 2016-ban a munkaerő-áramlás elősegítése, a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának elsősegítése érdekében, elsősorban a fiatal, friss diplomás réteget célozták meg, az idei év első félévében két állásbörzén vett részt a személyügyi központ.

Kiss Bernadett arról is beszámolt, hogy a központ távlati célja az, hogy a személyügyi központ és a szervezetek, hivatalok személyügyi feladatait ellátó szakemberei között egyfajta szakmai párbeszéd indulhasson el. „Ennek első mozzanata a szintén az első félévben megrendezésre került szakmai napunk, ahol a teljesítményértékeléshez köthetően kompetenciamérő tesztfelületet mutattunk be, illetve a tartalékállomány és kiválasztás lehetőségei is ismertetésre kerültek. Műhelymunka keretén belül lehetőség nyílt a tesztfelület kipróbálására, a felmerülő kérdések szakembereink által történő megválaszolására. Szerepléseink nagy sikerrel zajlottak le”.

Átfogó cél a szolgáltatói szemlélet megerősítése a közszolgálatban a közigazgatás emberierőforrás-gazdálkodásának fejlesztésén és a közszolgáltatások színvonalának javításán keresztül. A feladatok a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 elnevezésű projektben valósulnak meg. Megújulnak a központ szakrendszerei: bővítik a funkciókat, a kor igényeinek megfelelő, felhasználóbarát, interaktív felületeket hoznak létre, e-tanulással rendszerhasználati, módszertani támogatást valósítanak meg. A rendszereket modern informatikai platformon fejlesztik tovább, ezzel bővülhet az szervezet nyújtotta szolgáltatásoknak a köre – sorolta a megvalósításra váró fejlesztéseket az igazgató asszony.

– Tervezzük, hogy az önállóan funkcionáló rendszereink egy közös felületről elérhetőek legyenek, és ne elkülönülten működjenek, hanem élő rendszerkommunikáció legyen közöttük. Ezáltal lehetőség nyílik, hogy a személyügyben dolgozó vezetők és munkatársak munkáján túl a rendszerek egymás működését, funkcionalitását is támogassák. Ezek nagyon szép és izgalmas feladatok, kiváló munkatársaimmal közösen dolgozunk ezen célok megvalósításában. Bízom abban, hogy a kormányzati személyügyi stratégiával összhangban a szervezetek hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodásának megvalósulásához hathatósan hozzá tudunk járulni – hangzott el Kiss Bernadett zárszavában.


A személyügyi központ működéséről további részletek olvashatók a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság prezentációjában.

Vendég: Kiss Bernadett a BM KSZF Közszolgálati Személyzetfejlesztési Igazgatóság vezetője
Téma: Minden, amit a közszolgálati személyzetfejlesztésről tudni érdemes
A műsort vezeti: dr. Baracsi Katalin
Most adásban
Téma: Miként segíti a Takarék Bank a hazai agrárvállalkozásokat? – Hollósi Dávid igazgató, Takarék Agrár, Takarék Csoport
Ezt követő adásaink