Közigazgatás
A tudomány kiemelt szerepe a belügyben
OPH
2016. december 26.

Sokan nem is gondolnák, hogy milyen jelentős szerepe van a belügy életében a tudománynak, a kutatásoknak és konferenciáknak. Sabjanics István, a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály Tudományszervezési Osztály vezetője a Rádió Orienten tekintette át a 2016-os év belügyi tudományos életének jeles eseményeit.

A Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt kezdetben egy napot, majd egy hetet, végül már egy teljes hónapot ölel fel. Itt a belügyi ágazat is aktívan képviselteti magát, az idei novemberben 18 tudományos rendezvénnyel vettek részt. Sabjanics István osztályvezető az eseménysorozat nyitórendezvényeként megrendezett Modernkori népvándorlás, avagy a migráció komplex megközelítése című, a Belügyi Tudományos Tanács által szervezett nemzetközi konferencia történéseit felidézve kiemelte, hogy az igazságügy miniszter az egész világra nézve igazi kihívásnak nevezte a migrációs jelenséget. A rendezvény szervezői és előadói egyaránt arra törekedtek, hogy a „sodorban lévő állomány” számára nyújtsanak kézzelfogható, azonnali segítséget, így az elméleti megközelítések mellett, a gyakorlaté volt a főszerep – mondta el a szakember.

Szabó András érem idei díjazottjai

A Kiváló tudományos munkáért járó Szabó András érem azoknak az oktatóknak, kutatóknak és más dolgozóknak adományozható, akik a minisztérium különböző szerveiben folyó oktató, tudományos kutatómunkát hosszú időn keresztül kiemelkedően, alkotó módon végezték, és jelentősen hozzájárultak a minisztérium hazai, valamint nemzetközi hírnevének erősítéséhez. Különös tekintettel azokra, akik segítették a rendvédelem és közigazgatás fejlesztését, az önálló rendészettudomány megteremtését. Idén erre november 30-án a Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésén került sor, a díjazott pedig Németh Tamás akadémikus, aki a belügyi ágazathoz tartozó vízügyi és talajtani kérdésekben alkotott maradandót.

Ő volt az egyik szakmai irányítója az iszapkatasztrófa utáni helyreállítási munkálatoknak is.

A Kiváló tudományszervezői és segítői munkáért járó érem azoknak adományozható, akik a rájuk bízott tudományszervezői feladatokat huzamosan magas színvonalon látták el, továbbá akik hosszú időn keresztül kiemelkedően végezték a tudományos munkát közvetlenül elősegítő tevékenységet és munkájukkal jelentősen hozzájárultak a minisztérium tudományos eredményeihez. Idén ezt az elismerést Papp Károly, országos rendőrfőkapitány kapta, aki

elévülhetetlen érdemekkel bír a Rendőrségi Tudományos Tanácsok létrehozásában és annak aktív működtetésében.

Évente kategóriánként egy-egy kitüntetés adományozható, elsősorban a belügyi ágazatban tevékenykedő közalkalmazott-, köztisztviselő-, illetve hivatásos állomány részére, kivételesen - érdemeikre tekintettel - a Belügyminisztériummal foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyeknek. Az érmek odaítélése a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek és szervezetek véleményének bekérése alapján, a Belügyi Tudományos Tanács javaslatának figyelembevételével, a Tanács elnökének hatáskörében történik – avatta be a hallgatókat a díjazás részleteibe Sabjanics István.

Pályázat, kutatás, gyakornoki program

A tudományos aktivitás hagyományos területei is megjelennek belügyi ágazatban, úgymint a pályázat, kutatás és kuriózumként a BM gyakornoki program. A Rádió Orient vendége úgy fogalmazott, hogy páratlan tisztelet övezi azt, aki a mai felfokozott helyzet mellett tudományos munkát végez. A kutatások terén is a gyakorlati szemlélet a meghatározó. Olyan témákhoz nyúlnak a kutatók, amelyek például az állomány életminőségét és munkakörülményeit vizsgálják. Új kezdeményezésként a szakember kiemelte a rendkívül sikeres és egyedinek számító BM gyakornoki programot is. Az erre jelentkezők és a közülük kiválasztott nyertes pályázók

testközelből mélyedhetnek el kutatási területükben és a gyakorlatban láthatják, hogy mi minden történik ott.

A jövő évben is sűrű és feszített menetrend vár a Belügyi Tudományos Tanácsra és az őket segítő szervekre, de az osztályvezető ezt nem bánja. Mint mondta, nyitott a tudományos kihívásokra, ahol a tudományos témák terén a bőség zavara és a komoly logisztika törekszik az egyensúlyra.

Tudományos kalandozás a rendészet világában
Vendég: Sabjanics István, a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály Tudományszervezési Osztály vezetője
A műsort vezeti: dr. Baracsi Katalin
Most adásban
Téma: A közszolgálati életpálya modell – Kovácsné Szekér Enikő főosztályvezető, Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Belügyminisztérium
Ezt követő adásaink