Közigazgatás
Megállapodás a BME-n
MTI Kép: Reuters/Marcelo del Pozo
2017. január 19.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen marad a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar.Az elmúlt hónapokban nagy sajtónyilvánosságot kapott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának jövője kapcsán kirobbant vita, melyet hónapokon át sem sikerült az egyetemen belül megnyugtatóan rendezni. A karon folyó szakmai munka ellehetetlenülésével fenyegető helyzetben a kar kezdeményezésére a fenntartó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma december elején kezdeményezte az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatását.

A fenntartó álláspontja kezdettől fogva egyértelmű volt: bármilyen megállapodás is születik, annak a kar hallgatóinak és a karon folyó képzés magas színvonala megtartásának érdekeit kell szolgálni, amelyet nem lehet alárendelni specifikus egyetemi, vagy oktatói csoportok érdekeinek. Ezért a fenntartó a BME-n belüli megoldást jelölte meg elsődleges célként, és amennyiben ez lehetetlenné válna, akkor viszont a teljes kar – azaz a képzések, a hallgatók és az oktatók – ELTE-re kerülését vizsgálta meg.

Mára leszögezhető: a határozott fellépés következtében a BME vezetése érdemi tárgyalásokat kezdett a kar vezetőivel, paritásos bizottságot állított fel a nyitott kérdések rendezésére, és kidolgozott egy kompromisszumos javaslatot (ennek részletei a sajtóban ismertté váltak), amit a szenátus megszavazott. Tekintettel arra, hogy a feszült helyzetben a kari közvélemény megosztottá vált, a fenntartó maga is megvizsgálta a BME vezetése által a Kar részére tett ajánlatot és azt fontosabb vonalaiban és irányaiban méltányolhatónak találta.

Ennek alapján a Kar teljes egészében a BME-n működik a továbbiakban is. Úgy véljük, ezzel a lépéssel sikerül megakadályozni a kari helyzet további romlását és a kar esetleges felbomlását. A fenntartói döntés ismeretében az érintett oktatók és kutatók figyelmüket ismét az oktatásra és kutatásra fordíthatják – közölte az Emmi.

A fenntartó felhívja ugyanakkor a BME vezetésének a figyelmét a szenátus által elfogadottak maradéktalan betartására, a helyzet konszolidálására, valamint az adott ügy által is felszínre hozott belső strukturális és vezetési problémák az Intézményfejlesztési Terv elvei mentén történő megoldására.

A fenntartó megköszöni az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetőinek higgadt és konstruktív magatartását, és szeretné világossá tenni, hogy a – BME GTK kérdésétől függetlenül – messzemenőkig támogatni fogja a gazdaságtudományi és műszaki képzések ELTE-n belüli létrehozását és fejlesztését.

Következő adásunk
Téma: Nagyszabású földértékesítési programot indít az Agrárminisztérium - szakmai szimpózium - összefoglaló – Dr. Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium; Pergő Margit Berhida polgármestere, a TÖOSZ társelnöke; Tóth János elnök, Jegyzők Országos Szövetsége
Ezt követő adásaink