Közigazgatás
Egymillió eurós projektet zárt le a katasztrófavédelem
OPH / OKF
2017. április 28.

Lezárult a katasztrófavédelem humánerőforrás fejlesztést és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzést szolgáló, Norvég Alapból finanszírozott projektje. „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című több mint egymillió eurós költségvetésű program 2013-ban indult és a 2017. április 28-án megrendezett értékelő konferenciával zárult.

A konferencián Bartók Péter, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta, hogy a projekt elsődleges célkitűzése a humánerőforrás fejlesztése és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés volt. Ennek keretében többek között megtörtént a szervezet munkatáársainak képzése és a civil és hivatásos állomány együttműködésének fejlesztése is. A tűzoltó ezredes rámutatott, hogy

ez a program alkalmas volt a katasztrófavédelem őrsprogramjának végrehajtására,

melynek célja hazánkban a mentés szempontjából meglévő fehér foltok felszámolása. Kiemelte: a kitűzött célok sikeresen megvalósultak. (Mint ismeretes, az őrsprogramot azért indította 2012-ben a Katasztrófavédelem, hogy az ország valmennyi településére 15 percen belül eljuthassanak a tűzoltók. ) A főigazgató-helyettes köszönetét fejezte ki a projekt résztvevőinek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a közel négy éves projekt sikeres lehetett.

Az eseményen Bodnár Krisztián, az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda munkatársa mutatta be részletesen a projektet, annak elemeit, valamint ismertette a projekt egyes munkacsomagjait. Elmondta, hogy a projekt célja az volt, hogy a helyi katasztrófavédelmi szervezeti egységek hatékonyabban tudjanak beavatkozni és ellátni a feladatukat, ennek keretében

65 helyi szinű katasztrófavédelmi egységnek, őrsnek létrehozását és fejlesztését végezték el.

Beszámolt a norvég partnerek magyarországi látogatásáról, valamint beszámolt a hazai katasztrófavédelmi szakemberek Norvégiában tett szakmai útjáról.

OPH

Papp József tűzoltó ezredes, főosztályvezető előadásában a projekt révén megvalósult eredményekről adott tájékoztatást. Mint mondta,

százötven tűzoltó alapképzése valósult meg a projektből, 183 szakember pedig a veszélyes áru szállításához kapcsolódó képzésekben vett részt,

ezek során a légi, a vasúti, a vízi és a közúti szállítással kapcsolatos ismeretekre tettek szert. A veszélyes ipari üzemek tevékenységének kockázatértékeléséhez kapcsolódó tréninget hetven ember fejezte be sikerrel. A norvég projekt keretében létrejött tananyagból ezernyolcvan fő vizsgázott le.Számos eszközbeszerzés is a projekt részét képezte. Ötven darabbal nőtt a katasztrófavédelem védőruházatainak száma, ruhát, védősisakot, kámzsát, védőcsizmát, kesztyűt és mászóövet, valamint harmincöt gázvédőruházatot és ehhez kapcsolódóan ugyanennyi légzőkészüléket is beszereztek. Fejlesztették a szolgálat-összeállító szoftvert (SZÖSZ) is, ezzel kapcsolatosan képzés is lezajlott, és elkészült egy teljes körű e-learning tananyag is. Mindemellett hatvanöt számítógéppel is bővült a katasztrófavédelem informatikai eszközparkja.

Következő adásunk
Téma: A kormány rövid és hosszú távú intézkedései az erdőgazdálkodásban - szakmai szimpózium – Dr. Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium; Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium; Lomniczi Gergely főtanácsadó, Agrárminisztérium
Ezt követő adásaink