Belföld
Veszélyben a hazai hospice-hálózat?
OPH Kép: Pixabay
2017. november 7.

Múlt szerdán látott napvilágot a hír a hazai sajtóban, hogy likviditási problémák miatt bezárás fenyegeti a 10 ágyat működtető és közel 100 ember otthoni ellátását-kísérését is végző Magyar Hospice Alapítvány intézményét. A hír nyomán létrejött óriási civil összefogásnak köszönhetően pillanatnyilag megoldódni látszanak az anyagi nehézségek, sőt az EMMI is a segítségükre sietett, bár Balog Zoltán egyúttal a felelős működésre is felhívta az alapítvány figyelmét.

Nagyon fontos azonban látni: nem az óbudai telephellyel működő Magyar Hospice Alapítvány az egyetlen, akik e nehéz, mégis elengedhetetlenül fontos feladatot ellátják ma Magyarországon.

A hazai hospice-hálózat

Az első, 1991-ben alakult hazai hospice-szervezet Polcz Alaine nevéhez köthető, aki a tanatológia magyarországi úttörője, a Magyar Hospice Mozgalom, majd alapítvány életre hívója volt. Az Egyesület 1998 óta közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

Az 1995-ben alakult Magyar Hospice Egyesület 2001-től Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (MHPE) néven működik, országos érdekvédelmi egyesületként. Feladata az önállóan működő szervezetek összefogása, a szakmai együttműködés elősegítése, a gyógyíthatatlan betegek életvégi ellátásának fejlesztése, társadalmi szemléletformálás, valamint az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás, illetve a betegekkel való szolidaritás előmozdítása.

Az MHPE ma már közel száz hazai hospice-szervezetet képvisel, akiknek a munkáját szakmai alap- és továbbképzésekkel, konferenciák szervezésével, szakmai iránymutatások és irányelvek megfogalmazásával, kutatások támogatásával és koordinálásával, publikációkkal segíti. A szervezetek között van otthonápolási szolgálat, ahol a szakemberek a betegnek és hozzátartozóinak saját otthonában segítenek, illetve működtetnek intézményi ellátást is,továbbá a kórházi osztályokat, vagy egy kórházon belül több osztályt végiglátogató mobil teameket is.

Az egyesület 2001 óta minden évben elkészíti összefoglalóját a hazai éves hospice betegellátásról, melyekben világosan nyomon követhető, OEP-szerződéssel kik, hol és milyen módon foglalkoznak ezzel a tevékenységgel.

Az MHPE 2016-os statisztikai felmérése, valamint az OEP adatai alapján a tavalyi évben 90 betegellátó intézmény és otthoni szolgálat végzett hospice-tevékenységet. 17 intézményi (bennfekvő) részleggel (országosan 243 ágy), 65 otthoni ellátást végző csoporttal (87 telephelyen, több megyében), 4 hospice mobil teammel (kórházi támogató csoporttal) és 4 palliatív ambulanciával.

Hospice-szolgálatok Magyarországon, 2016
MHPE: Összefoglalás a 2016 évi hospice betegellátásról

Tehát tavaly itthon összesen 243 ágy állt rendelkezésre az ország különböző pontjain:

Az intézményi hospiceok listája az al akulás évével és az ágyszámmal
MHPE: Összefoglalás a 2016 évi hospice betegellátásról

A hospice alapvetően szemléletet jelent

Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy a hospice nem ʼmárkanévʼ. A gyógyíthatatlan, daganatos betegek speciális ellátását jelenti, melynek célja a betegek életminőségének javítása, testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.

Az ellátást, segítségnyújtást a végstádiumú rákbetegek kezelésére specializálódott orvosok, ápolók, gyógytornászok, szociális munkások, igény szerint pszichológusok, papok, dietetikusok és nem utolsó sorban önkéntesek különböző intézményekben végzik országszerte.

Mit jelent a hospice/palliatív ellátás?

Az ellátás lényege az, hogy a beteget egy különféle szakemberekből álló csoport úgy látja el, hogy testi és lelki ‒ pszichés, szociális és spirituális ‒ igényeit egyaránt figyelembe veszi. A csapat egyenrangú, összehangolt munkája arra irányul, hogy a beteg a lehető legkevesebb szenvedéssel, a legjobb életminőségben élhessen – ha lehetőség van rá ‒ szerettei körében vagy kórházi osztályon. A hospice szellemiségéhez szorosan hozzátartozik az önkéntesen vállalt segítői munka is, melyhez a megfelelő képzéseket is biztosítják. A legfrissebb, 2015-ben módosított, hospice minimumfeltételekről szóló EMMI-rendelet a multidiszciplináris team meglétét, valamint a tanfolyami végzettséget is előírja minden hospice-munkatárs számára.

hospice.hu

Az ellátásban részesülő, súlyos betegséggel küzdő embereken nagyon sokféleképpen lehet segíteni, hogy megőrizhessék emberi méltóságukat. Az élet nem ér véget egy rossz diagnózissal ‒ vallja az Egyesület, éppen ezért nagyon fontos a betegek abbéli támogatása, hogy értékesnek, és az utolsó pillanatig tartalmasnak érezzék az életet. A súlyos betegség nemtől és kortól független, hospice-beteg pedig gyermek, fiatal és idős ember egyaránt lehet.

A hospice-ellátás jogi és finanszírozási háttere

A hospice-ellátás jogi hátteréről több fontos jogszabály, illetve egyéb dokumentum, mint például az egészségügyi törvény betegjogi fejezete, valamint a hospice/palliatív gondozást tartalmazó, A haldokló beteg gondozása című cikkely [1997. évi CLIV. törvény .99 §)–(4) bekezdése] gondoskodik.

Állami támogatási rendszer

Az OEP 2004 óta finanszírozza az ellátást a következő módon:

A finanszírozás a pályázati úton befogadott fekvőbeteg intézményi részlegek esetében kiemelt rehabilitációs ellátásként történik 1,7-es szorzóval. Az otthoni hospice-ellátás esetében az otthoni szakápolás 1,2-es szorzóval történik , amelynek időtartama maximum 50 nap, az otthoni szakápolás alapdíjának 120 százaléka, amely meghatározott feltételek esetén két alkalommal – szakorvosi javaslatra – meghosszabbítható. Így összességében 150 nap vehető igénybe egy-egy beteg esetében.

Fennmaradó költségek

A tavalyi évben a működési források tekintetében – kiemelt szorzóval is – az OEP-támogatás csak mintegy 70–80 százalékát tette ki a valódi, minőségi hospice-ellátásnak: a fekvőbeteg intézményi ellátás 75, míg az otthoni hospice-finanszírozás így 80 százalékot jelent. Ezért is szükséges a kiegészítő források keresése.

A felelősség-, feladat- és költségvonzat-vállalás tehát a ma hatályban lévő támogatási rendszer értelmében közös feladata az állami és a civil szektornak.

Mindössze 25 hospice betegellátó szolgálat jelezte, hogy az OEP vagy a szociális bevételeken túl egyéb forrást is felhasznált – a legtöbben többfélét is. Közülük 14 szervezet kap adományokat cégektől vagy magánszemélyektől, 17 szervezet rendelkezik az SZJA 1 %-ának bevételével, 11 szervezet kap különböző alapítványi támogatást és 13 ellátó nyert el - NFÜ, NEA, ÁROP, TÁMOP, GUL, MagNet Bank, önkormányzat, Johnson’s - pályázati támogatást. 10 szervezet egyéb úton jut plusz bevételhez (pl. önkormányzat, kórház, Baptista Szeretetszolgálat) révén. Ezen források mellett számos szervezet él az időszakos kampányok adta lehetőségekkel, valamint jótékonysági akciókon és rendezvényeken történő pénzgyűjtés lehetőségével.

Itt megjegyzendő azonban, hogy általánosságban is igaz sajnos: az adóbevallás elkészítésének NAV általi átvállalása miatt számos alapítvány támogatása csökkent a felajánlható 1 százalékokat illetően.

Veszélyben van-e a hazai hospice?

2016-ban 8470 hospice beteget láttak el a 82 adatszolgáltató szervezet szerint. Az ágykihasználtság 73,4 százalékos volt. A hospice ellátásban ápolt betegek közül 5857-an (69,1%) haltak meg. Fontos tudni, hogy az OEP csak a végstádiumú daganatos betegek számára biztosítja a térítésmentes ellátást.

A szervezetek által kiemelt legfőbb problémák évek óta változatlanok, melyeket a szemléletmód (tájékozatlanság és együttműködés hiánya, későn kerülnek be a betegek), a gazdasági háttér (állami alulfinanszírozottság, forrásszerzési nehézségek) és egyéb infrastrukturális összetevők (orvoshiány, szociális tényezők) adnak ki.

Az ellátás financiális helyzetének összehangolt megoldása mellett a legfontosabb az, hogy társadalmi szinten, de szakmán belül is megfelelő tájékozottság kísérje a hospice-tevékenységet, hogy a betegek megfelelő időben be tudjanak kerülni a mindenki számára elérhető ellátásba, és hogy ott valóban minőségi ellátásban részesüljenek.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint 1 millió lakosra minimum 50 palliatív ággyal kellene számolni. Ez 10 millió lakosnál 500 ágyat jelentene, aminek itthon tavaly valamivel kevesebb mint a fele, idén már több mint a fele állt rendelkezésre.

Veszélyben tehát nincs a hazai hospice, tennivaló azonban bőven akad még ‒ állami szinten is.
-