Közigazgatás
Megújulás és stabilitás Jász-Nagykun-Szolnok megyében
OPH Kép: Pixabay
2018. május 9.

Az elmúlt két év nagyon mozgalmas volt a kormányhivatalok, a területi közigazgatás munkájában. Szervezeti integráció zajlott le, és a közigazgatási eljárás feladat- és hatásköreit is jelentős változások érték. A közigazgatás átalakításának eredményeképpen a belső struktúrában is egy összefogottabb, koordináltabb működés tapasztalható.Erről beszélt a Rádió Orient vendégeként Kollár István, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője.

A Hatósági Főosztálynak hat, elég különböző feladattal és hatáskörrel rendelkező osztály a tagja: Építésügyi, Hatósági és Oktatási, a Törvényességi Felügyeleti, illetve a 2017. január elsejétől új szervezeti osztályokként a Bányászati Osztály – amelynek illetékessége négy megyére terjed ki –, az Igazságügyi és a Szociális és Gyámügyi Osztály – ismertette a Hatósági Főosztály felépítését a szakember.

Kollár István kitért arra is, hogy

az önkormányzatok működése törvényességi szempontból kiegyensúlyozottabb lett,

sokkal kevesebb olyan mélyreható konfliktus érzékelhető, amely veszélyeztetné az önkormányzatok működését. Az önkormányzatok által esetlegesen elkövetett jogszabálysértések száma csökkent, elfogadták a jelzéseket, észrevételezéseket, és korrigálták a jogellenes helyzeteket. Mindössze két esetben kellett bírósághoz fordulnia a Hatósági Főosztálynak.

Rendszeresen törvényességi tájékoztatókat küldenek az önkormányzatoknak az együttműködés jegyében, járási szinten konferenciákat, fórumokat tartanak, amelyeken a fejlesztésekhez kapcsolódóan próbálnak támogatást adni, megmutatják, hogy a fejlesztésekhez milyen ügyeket kell elindítani.

A Szociális és Gyámügyi Osztály, valamint a Hatósági és Oktatási Osztály első fokon hozott döntéseinek szakmai színvonala folyamatosan javul, közel 50 százalékukat helybenhagyja a másodfokú hatóság.

Az Igazságügyi Osztály feladatkörében is történtek változások – ugyanis a járási hivatalok egyre nagyobb szerepet kapnak –, így az áldozatsegítéssel és a jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok a járási hivatalokhoz kerültek. Itt is az a kormányzati cél valósult meg, hogy ügyintézés céljából a lehető legkevesebbet kelljen utazniuk az állampolgároknak, a lehető leggyorsabban kapjanak segítséget. Az egyik legfontosabb feladat, a pártfogó felügyeleti szolgálat továbbra is hozzájuk tartozik.

Az Építésügyi Osztály csak másodfokú hatósági feladatokat lát el: a járási hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti, illetve az elsőfokú jogorvoslatok elbírálása. Kiemelt feladata ezentúl a hatósági ellenőrzés is, amelynek tapasztalatai arra utalnak, hogy itt is évről évre magasabb szintű munka folyik.

Az osztály egyik kiemelt feladata a bányafelügyelet, ami még az építésügynél is sokkal speciálisabb műszaki jellegű szakmai tudományokat feltételező terület. A kollégák négy megyei illetékességgel látják el szerteágazó feladatukat.

A hat osztály munkájának koordinálásán túl kiemelkedőek a nemzetgazdasággal kapcsolatos feladatok is.

Elsősorban koordinációs feladatot látnak el, biztosítják a jogszabályok alapján a havi és negyedéves adatszolgáltatásokat. Kialakítottak egy informatikai felületet, amelyen a legaktuálisabb problémákról, együttműködési csomópontokról tudják egymást tájékoztatni az érintettek.

Az idei év legfontosabb feladata az új eljárási törvény, az új közigazgatási rendtartásról szóló törvény alkalmazására való felkészülés

‒ zárta a beszélgetést Kollár István főosztályvezető.

Téma: Megújulás és stabilitás a Hatósági Főosztály munkájában
Vendég: Kollár István főosztályvezető, Hatósági Főosztály
A műsort vezeti: Horogszegi Erika
00:47 Szervezeti átalakítás és integráció
02:41 Új feladat- és hatáskörök
05:07 Törvényességi Felügyeleti Osztály
12:43 Szociális és Gyámügyi Osztály
15:56 Igazságügyi Osztály
24:53 Építésügyi Osztály és a Bányászati Osztály
32:06 Nemzetgazdasági ügyekkel kapcsolatos kiemelt feladatok
34:37 Az idei év várható kiemelt feladatai