Közigazgatás
Folytatódhat Baranyában a „Új Patrónus” program
Baranya Megyei Kormányhivatal/OPH Kép: pixabay.com
2018. július 23.

A program keretében 21 Baranya megyei oktatási intézményben 29 fő álláskereső pedagógus, összesen 500 hátrányos helyzetű fiatalt mentorált, melynek köszönhetően a hiányzási mutatók az általános iskolában 50-60 százalékos, a középiskolákban 40-50 százalékos javulást mutattak a projekt végére, az igazolatlan hiányzások aránya hasonlóan változott.

Horváth Zoltán kormánymegbízott a Rádió Orienten arról beszélt, természetes volt, hogy kormánymegbízottként is támogassa a korábbi szakmai feladatai miatt már ismert programot. Mint mondta, Baranya megyében nagyon sok speciális oktatási intézmény van, a program keretében foglalkoztatott nevelőtanárok pedig nagy szakmai tapasztalattal, hétvégén is segíteni tudták a tanulókat, emiatt is tudtak igazán kiemelkedő eredményt elérni, A Patrónus program, 2010-től fut a megyében, 2013-tól már „Új Patrónus” program néven, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerületével mint szakmai koordináló szervezet közreműködésével.

Ebben a körben 30 pedagógusnak tudtak bért és járulékot biztosítani a KLIK-kel közösen ‒ tájékoztatott a politikus.

A kormánymegbízott hangsúlyozta:

a preventív programokkal az iskolai adatok alapján 7-10 százalékkal sikerült csökkenteni iskolai lemorzsolódások, iskolaelhagyások számát.

A tanulmányi felzárkóztatás révén az esélyegyenlőség növelése, munkaerő-piaci szempontú pályaorientáció, pályaválasztás és álláskeresés segítése, valamint fejlesztő tevékenységgel a tanuláshoz megfelelő családi háttér kialakulásának elősegítése.

A „Új Patrónus III.” program 2016-bam indult útjára. A célcsoport a korábbi programokkal megegyezően szintén a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók voltak, de a korábbi programokhoz képest a tanulói célcsoport kiegészült a 6. osztályos általános iskolás tanulókkal.

Az „Új Patrónus III.” program 2017-ben az „Új Patrónus III/a.” programmal egészült ki, melynek homlokterében a megyei munkaerő-piaci helyzet javítása állt.

A program alapelve volt az iskolai lemorzsolódások preventív programokkal való megakadályozása, tanulmányi felzárkóztatás révén az esélyegyenlőség növelése, munkaerő-piaci szempontú pályaorientáció, pályaválasztás és álláskeresés segítése, valamint fejlesztő tevékenységgel a tanuláshoz megfelelő családi háttér kialakulásának elősegítése. A pedagógusok, szociológusok, szociális munkások olyan intézményekben kerültek foglalkoztatásra, ahol magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az összes tanulói létszámhoz viszonyítva.

A projektben résztvevő intézmény-fenntartók a Pécsi Tankerületi Központ, Szigetvári Tankerületi Központ, Mohácsi Tankerületi Központ, a Földművelésügyi Minisztérium, a Pécsi Református Egyházmegye, illetve a Pécsi Szakképzési Centrum voltak.

A III. Új Patrónus Porgram mentortanárai
Pécsi Újság

A program másik célcsoportja 30 fő pedagógus, szociálpedagógus, szociológus, szociális munkás végzettségű szakember, akik már az Új Patrónus III. munkaerő-piaci program célcsoportját képezték és az Új Patrónus III. 2017. június 30-ig meghirdetett ütemét követően munkahelyük elvesztésével fenyegetettek.

A programban Baranya megye településein lévő alap és középfokú oktatási intézmények vehettek részt

(kivéve gimnáziumok és szakközépiskolák),

különös tekintettel a hátrányos helyzetű településekre (sellyei, hegyháti járásban).

A program során a Kormányhivatal a mentorok foglalkoztatását a bérköltség és az utazási költség átvállalásával támogatta. A program teljes költségvetése: 91 911 600 forint (Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált foglalkoztatási alaprész) volt.

A kormányhivatal tervezi a program folytatását „Új Patrónus IV.” néven,

hiszen a korábbi programok tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a mentortanárok foglalkoztatásának támogatásával

nem csupán munkahelyteremtés, hanem értékteremtés jön létre azáltal, hogy a hátrányos helyzetű, rossz anyagi vagy családi körülmények között élő gyermekek is esélyt kapnak a továbbtanulásra, illetve motivációt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre.
Vendég: Horváth Zoltán kormánymegbízott, Baranya Megyei Kormányhivatal
Téma: A kormányhivatal következő négy évének stratégiája
A műsort vezeti: Adorján András
01:29 Az elmúlt 4 év mérlege
14:05 Fejlesztési irányok a következő ciklusban - különös tekintettel a kormányhivatali épületekre
19:40 Saját forrásokból finanszírozott beruházások, fejlesztések és képzések
25:38 Az Önindító Program és az Új Patronus Program
31:04 Önkéntes Tartalékos Haderő - Önkéntes Tartalékos Haderő - "Jó toborzás" a megyében és Pécsen
34:32 A paksi beruházás és az azzal kapcsolatos feladatok
Következő adásunk
Téma: Tisztaságot Újbudán című akció tapasztalatai – Várhegyi Krisztián referens, Városüzemeltetési Osztály
Ezt követő adásaink