Külföld
Kegyeleti látogatást tett Oroszországban Benkő Tibor
Honvédelmi Minisztérium Kép: Snoj Péter
2019. június 6.

Boldirevkában és Rudkinóban, az I. és II. Magyar Központi Katonai Temetőkben folytatta oroszországi kegyeleti látogatását Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere. A megemlékezésen a tárcavezető a hősi halottak tiszteletének, emlékük ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az 1943. január 12-i doni tragédia a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb veszteségével járó ütközete volt. Az eddig fellelt magyar hősi halottak örök nyugalmát kettő sírkert őrzi. A huszonkét évvel ezelőtt létrehozott boldirevkai I. Magyar Központi Katonai Temetőben 8 375 hősi halált halt magyar katona földi maradványait helyezték örök nyugalomra. A tizenhat éve felavatott rudkinoi II. Magyar Központi Katonai Temetőben pedig 20 298 magyar katona és munkaszolgálatos nyugszik.

Emlékük előtt Benkő Tibor honvédelmi miniszter mindkét temetőben koszorúk elhelyezésével adózott. A rudkinói sírkertben tartott megemlékezés alkalmából tizenhét – tavaly augusztus folyamán exhumált – magyar katona földi maradványait is újratemették. Fakoporsójukra a honvédelmi tárcavezető Magyarországról származó földet szórt. A rendezvény során a HM Tábori Lelkészi Szolgálat felekezeteinek képviselői – Totha Péter Joel vezető tábori főrabbi, Oláh Emil ezredes kiemelt vezető tábori lelkész és Takács Tamás ezredes lelkészi karvezető – is megemlékeztek a hősi halottakról.

Fotó: Snoj Péter

Mint a honvedelem.hu-nak Benkő Tibor fogalmazott, a látogatás egyik fő célja az elesett magyar katonák és munkaszolgálatosok emléke előtti főhajtás és tiszteletadás volt. A másik cél pedig, hogy 2020 májusára, a második világháború lezárásának 75. évfordulójára megteremtsék azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek egy, a hősi halottak emlékéhez méltó megemlékezéshez szükségesek.

Magyarország honvédelmi minisztere kitért arra is, hogy a két magyar központi katonai temető állapotán jól látható, hogy az Oroszországi Föderáció tisztességesen kezeli az emlékhelyeket, ugyanakkor – ahogy fogalmazott – az idő vasfoga meglátszik a sírkerteken. Éppen ezért eltökélt cél, hogy a második világégés befejezésének hetvenötödik évfordulójára megújítsák a temetők állapotát. „Ami a legfontosabb itt a Don-kanyarban is, és természetesen otthon is, hogy mindig a megbékélés legyen a gondolatunk. Ennek jegyében kell, hogy történjen az elesettek felkutatása, sírhelyeiknek megtalálása, és ennek jegyében kell gondoskodnunk arról, hogy a továbbiakban is méltó tiszteletadás mellett tudjunk végső búcsút mondani. Ez egyúttal üzenet is az otthoniaknak, hogy nem felejtjük el őket. Ők a hazáért tették mindazt, amit tettek, és ezért a legnagyobb tisztelet illeti meg őket” – jelentette ki Benkő Tibor.

Fotó: Snoj Péter

Mint a honvédelmi miniszter aláhúzta, a két nemzet közös hadisírgondozó munkálatait nem lehet befejezni, hiszen még nagyon sok olyan elesett magyar katona nyugszik jeltelen sírban a Don vidékén, akik földi maradványait szeretnék megtalálni, hogy végső tiszteletet megadva eltemethessék őket. „Sajnos ez egy hosszú-hosszú éveket igénybe vevő feladat, ebben kell az együttműködést megtalálni, a kölcsönösség elve alapján, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés jegyében” – fogalmazott. Elismerése jeléül emléktárgyakat adott át a kölcsönös munkát segítő orosz tisztségviselőknek.

A magyar delegáció tagjai a nap folyamán megkoszorúzták a Gremjacsjebában található szovjet emlékművet, majd megtekintették a közelben található múzeumi tárlatot is, amelynek érdekessége, hogy a kiállított második világháborús – köztük magyar – tárgyak mind a közeli hadszíntérről kerültek elő.

Most adásban
Téma: Indul az agrártámogatások előlegfizetése – Nagy István agrárminiszter és Mészáros József elnök, Magyar Államkincstár
Ezt követő adásaink