Közigazgatás
Adatvédelmi tisztviselők 2021. évi konferenciája 
OPH Kép: OPH
2021. december 14.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke volt a Rádió Orient vendége a közelmúltban megtartott Adatvédelmi tisztviselők 2021. évi konferenciájának alkalmából. Az elnök beszélt a hatóság ez évi elvégzett munkájáról is.

Az Adatvédelmi Hatóság december 7-én megtartotta az éves adatvédelmi tisztviselői konferenciáját. Részben a járványügyi helyzet, részben a nagyszámú jelentkező miatt a konferenciát hibrid módon szervezték meg: a hatóság dísztermében ötvenen voltak jelen, a többi résztvevő online követte az eseményeket.

A konferencia kiemelt programpontja volt az elmúlt időszak fontos eseményeinek áttekintése, mint például a járványhelyzettel kapcsolatos ügyek, valamint olyan adatvédelmi incidensek, amelyeknél nem a veszélyhelyzeti kormányrendelet a jogalapja az adatkezeléseknek, továbbá az új adatvédelmi testületi iránymutatásokról tartottak tájékoztatót. Azokat az ügyeket is áttekintették, amelyek nem a GDPR hatáskörébe tartoznak, hanem az infotörvénnyel kapcsolatosak, esetleg nemzetbiztonsági, honvédelmi, vagy bűnügyi irányelv alapján történik az adatkezelésük.

Az adatvédelmi tisztviselők tájékoztatást kaptak arról az 1992 óta tartó folyamatos munkáról, amelyet az Adatvédelmi Hatóság folytat az információszabadság területén és amelyben önmagának fejlesztendő célcsoportokat határozott meg: önkormányzati, központi közigazgatási, közpénzzel való gazdálkodási, valamint olyan intézmények esetében, amelyek az információszabadság érvényesítésében kiemelt szerepet játszanak (Alkotmánybíróság, bíróságok).

A konferenciára készülve mérleget vont a hatóság: az elmúlt évben hivatalból 34 vizsgálati eljárás indult adatvédelmi ügyben, panasz alapján pedig 2328. A hatósági ügyek száma hivatalból 111, kérelemre 396 volt. Hatósági ellenőrzés 605 esetben indult ebben az évben. Az ügyek zömmel az adatvédelmi incidensek körébe tartoznak, de előfordultak adatvédelmi hatósági eljárás indítása előtt is a tényállás tisztázása miatt.

A konferencián résztvevő tisztviselőket informálták azokról a bírósági ügyekről, döntésekről, amelyek az Adatvédelmi Hatóság határozatainak a felülvizsgálatával kapcsolatosak. Az egyik ügynek lett a következménye az a jogszabály-módosítás, amely szerint a hatóság nemcsak kérelemre, hanem hivatalból is elrendelheti (ez következik a GDPR-ból) a megállapított jogellenes adatkezelés következményeként létrejött adatbázis korlátozását, vagy törlését. Ezt a pár héttel ezelőtt elfogadott igazságügyi salátatörvény tartalmazza.

A nemzetközi ügyeket illetően Péterfalvi Attila elmondta, a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban egyeztetéseket folytattak a Velencei Bizottsággal, az ENSZ különleges emberi jogi jelentéstevőjével (ez utóbbi a pedofil cselekményt elkövető személyének megismerhetőségével kapcsolatban merült fel). A törvény az első rendelkezés lesz a GDPR bevezetése óta – a hatóság elnökének reményei szerint megvizsgálása után sem lesz vele probléma.

A hatóság munkatársai online módon vettek részt a Nemzetközi Adatvédelmi Konferencián és az Európa Tanács 108-as Adatvédelmi Egyezményével kapcsolatos egyeztetéseken.

Péterfalvi Attila említést tett arról is, hogy információszabadság témában számtalan döntés született: például a Covid-fertőzöttség nyilvánosságával kapcsolatosan, vagy a személyes adatok védelméhez fűződően.

A NAIH elnöke kihangsúlyozta, hogy a hatóság 2020-ra vonatkozó beszámolóját a hivatott parlamenti bizottság elfogadta. A hatóság tevékenységével tehát az Országgyűlés elégedett. Az év végi statisztikai adatokkal kapcsolatban az Adatvédelmi Hatóság januárban fog közzétenni beszámolót, akkor tudja az eredményeket összehasonlítani az előző évivel. A hatóság a legfontosabb ügyeket a honlapján megjelenteti, legtöbbször anonimizált formában, kivéve akkor, ha a hatóság elrendeli az azonosítást – tette hozzá Péterfalvi Attila.

-